• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

Első lapszámunk története

A Többlet első lapszámának története

Első lapszámunk története nem tanulság nélkül való a következőkre nézve sem. Erdélyi filozófiai, szakmai berkeinkben felmerült annak a szükségessége, hogy a filozófia bizonyos szakágait, amelyek maguktól nem gyökereznének meg minálunk egyhamar, meggyökereztessük, implementáljuk. Az egyik opció a logoterápia volt (Sárkány Péter kifejezésével: filozófiai lélekgondozás), amelyben nemcsak egy – részben fenomenológiai – szemlélet is megtestesül, hanem szakmák, diszciplínák (filozófia, lélektan, pszichoterápia) találkoznak benne. Képviselőinek (Frankl, Binswanger, Minkowski) szakmai horizontja rendkívül termékeny, kreatív impulzusokkal telített.

Elhatároztuk, hogy olyan szakmai tanácskozást hívunk össze, amelyen mind a filozófia mind a pszichológia, pszichoterápia képviselői jelen vannak. A filozófiai lélekgondozásnak szentelt kolozsvári kollokviumunk Biztonságos és szétesett világok címmel 2009. május 9-én zajlott le, jelentős szakmai képviselettel és hallgatói részvétellel. Az előadók (Borsos Szabolcs, Egyed Péter, Hegyi Johanna, Sárkány Péter) lapszámbeli tanulmányai akkori előadásaikon, intervencióikon alapulnak. A folytatást Bruncsák István ismét népes részvétel és diszkussziók mellett zajló kolozsvári Viktor E. Frankl-előadása jelentette. (2009. nov. 11.)

Ez nyilván csak a kezdet (amelyet terveink szerint a gyerekfilozófia követ majd), de alighanem jelzi azt az utat, amelyen a szakmák találkozása a reális igényeknek megfelelően és nem az elvont interdiszciplinaritás követelményeként létrejöhet. Arról nem is beszélve, hogy a filozófia életközeliségének az irányát is képviseli. Mint egykoron Szókratész, aki az igazsággal gyógyított.

Egyed Péter