• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

Többlet

A Többlet filozófiai folyóiratról

A Többlet filozófiai folyóiratról

Beköszöntő

Induló, új, negyedévenként megjelenő filozófiai lapunknak, a Többletnek a létrehozását több ok indokolta. Az egyik és a legfontosabb az volt, hogy az egyetemi oktatás és képzés, kutatás nem rendelkezett egy olyan (hordozható) orgánummal, amely a bolognai rendszerben kiteljesedett oktatási vertikum (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) alaposan megnövekedett szakmai feladatait, az igényeket és a szükségleteket meg tudta volna jeleníteni. Ezek nem csak helyi igények, hanem a magyar nyelvterület kommunikációs rendszerében is helye van az ilyen és ehhez hasonló orgánumoknak. Ezért tehát a Többlet a magyar nyelvterület műhelyeiben zajló filozófiai gondolkodás lapja lesz, amelyet Kolozsváron szerkesztenek és adnak ki, de amelynek a munkájába többen is bekapcsolódnak.

Természetesen, helyi igények is vannak. A filozófia még mindig alulreprezentált a magyar és még inkább az erdélyi magyar kultúrában, a maga sajátos kérdezési módjával, feleleteivel, hagyományával együtt. Jóllehet pontosan e hagyománya is képesíti arra, hogy a mai információs társadalom kérdései is helyet kapjanak benne, de a hálózati társadalommal kapcsolatos hatalmas nagyságrendű változások is igénylik a filozófiai reflexiót. (Például a személyes szabadság/követhetőség dimenziója!) Helyi igény a filozófia reprezentációja az oktatás és képzés más színterein is, a középiskolát nem kihagyva – részben itt dől el szakmánk jövője.

A filozófia mindig is sajátos helyen és szerepben volt a nagy tudatformák között: tudományok, művészetek, vallás, társadalmi és politikai diskurzus tartalmazta és határolta, volt amikor kvintesszencia akart lenni, de volt amikor tudományos szerepre tört. Ez a ma is alakuló szerep kötelez arra, hogy változó formákban és kezdeményezésekkel menjünk a jelzett tudatformák felé, nagyobb szerepet vállalva a kultúra változatos színterein.

A Többlet az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság lapja, irányvétele a publikáció nyelvére képezi le a társaság statútumában foglalt célokat. Közleményei eleget kívánnak tenni a szakmaiság kritériumainak és normáinak, de nem kíván akadémikus lap lenni. Az alkotó erőt, a kornak leginkább megfelelő eleven szemléletmódokat kívánjuk képviselni. Várunk minden sugallatos kezdeményezést!

Egyed Péter

Kolozsvár, 2009. november 25.

A Többlet megjelenését a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatja.