• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
 • office@emft.ro

Politika-filozófiai Munkacsoport

Politika-filozófiai Munkacsoport

Általános célok:

 1. a politika-filozófiai kultúra honi ápolása és művelése
 2. a felsőfokú- és középfokú filozófia-oktatás problémáinak a feltérképezése és orvoslása
 3. az erdélyi (romániai magyar) nyilvánosságban és közéletben a politikai filozófia sajátosan szakmai szempontjainak képviselete
 4. szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése
 5. tematikus kiadványok (könyvek, folyóirat-számok) megjelentetése és bemutatása
 6. csoportos és egyéni kutatások támogatása ösztöndíjak és a kutatáshoz szükséges infrastruktúra biztosításával
 7. a rokon célokat megfogalmazó és követő szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés szervezése és lebonyolítása

Szervezeti keretek:

A politika-filozófiai munkacsoport tevékenységébe és munkálataiba bárki bekapcsolódhat, aki tagja az EMFT-nak és kinyilvánítja részvételi szándékát. A munkacsoport tagjai elnököt választanak maguk közül, aki egy évig ellátja a munkacsoport tevékenységével kapcsolatos szervezési és kapcsolattartási teendőket, képviseli a munkacsoportot az EMFT különböző fórumain. A munkacsoport tagjai közül bárki(k) kezdeményezhet(nek) a munkacsoport céljaival összeegyeztethető önálló vagy csoportos tevékenységet, ha annak részleteit egyeztette/egyeztették a munkacsoport elnökével. A munkacsoport tagjai az elnök javaslatára mindannyiszor összeülnek, amikor közös tevékenységük ezt megköveteli. A munkacsoport további szervezeti problémáinak megvitatását és orvoslását a munkacsoport általános évi tisztújító közgyűlése látja el.

2010-es tevékenységi terv:

 1. Egy munkacsoporti nyílt nap szervezése a május utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő EMFT-napokon
 2. Az európai politikai identitás esélyei – csoportos kutatás, workshop, június közepe
 3. A Tusványos Szabadegyetem tematikus programjának a társszervezése (egy-két, politikai filozófia témakörében előadó meghívása) a velük kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása