• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

A társaságról

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaságról

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság 2009. június 20-án alakult Kolozsváron. Létrehívói között vannak az egyetemi és középiskolai oktatásban tevékenykedő szakemberek, diákok, doktoranduszok, a sajtó képviselői, a művelődés és a művészetek különböző területein dolgozó és alkotó emberek. Létrejöttét elsősorban az indokolta, hogy az eltelt 20 évben kiképzett és a társadalmi és művelődési életben, az oktatásban, a tudományos pályákon és a politikában tevékenykedő filozófiai képzésben részesült szakemberek maguk igényelték egy olyan szervezet létrehozását, amelyben tevékenységüket szakmai- és érdekvédelmi szempontból megjeleníthetik, összefoghatják a nagyobb hatékonyság érdekében is. Az alapítók úgy vélték, hogy a létrehozandó filozófiai társaság hozzájárulhat a filozófiai tevékenység szakmai színvonalának az emeléséhez, segítheti a középiskolai és egyetemi oktatást, képviselheti a filozófiát és a filozófusokat az erdélyi magyar kultúrában és médiákban.

Vonzóvá, választhatóvá kívánjuk tenni szakmánkat és hivatásunkat, a filozófiát, amely az erdélyi művelődésben és kultúrában mindig is alul- és rosszul reprezentált volt. Ennek oka az, hogy egyrészt a történelem mostohasága miatt tudományos intézményeink soha nem tudtak folyamatosan tevékenykedni, másrészt a létezett szocializmus és a romániai totalitarizmus ideológiai szerepbe kényszerítette a filozófiát, elvágta a nyugati forrásaitól, cenzúrázta az alkotást. Vissza kell adnunk ennek a tudatformának a helyét és a rangját, tudomány, vallás, művészetek, a politikai diskurzus mellett és között.