Régebbi számok
Megjelent a Többlet 4. és 5. száma! PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

Virtuális valóságok ill. Gyermekfilozófia címmel napvilágot látott a Többlet második évfolyamának két tematikus lapszáma.

 

A tartalomból
 
Megjelent a Többlet 3. száma! PDF Nyomtatás E-mail

A tartalomból:

 

Fenyvesi Kristóf: Test, episztemológia és interpretáció. Friedrich Nietzsche filológiai, filozófiai és fiziológiai vizsgálódásainak korporeális egysége

Horváth Péter: A retorika nyelve és az esztétika metafizikája - Rendszertelen reflexiók Nietzsche nyelvfelfogásáról

Böhm Gábor: Hermeneutika és módszereszmény

Görföl Balázs: Az esztétikai tudat destrukciója Gadamer művészetelméletében

Lőrincz Noémi: Egy idea megszállottja, avagy Patočka és a természetes világ filozófiája

Zsák Judit: Diotima szerepe az új olasz feminizmusban

 

 

 
Többlet 2 PDF Nyomtatás E-mail

Tartalom

 

Rathmann János: Goethe a filozófiáról és a történelemről

Bene Adrián: Merleau-Ponty, a Sartre-hamisító?

 

Doktoriskola

Balon Ruff Zsolt: “Ioan Petru Culianu”

Hegyi Johanna: A módosult tudatállapot-tapasztalat filozófiája

Horváth Péter: Az arisztotelészi lélekfilozófia és szubsztancia-elmélet kölcsönös meghatározottsága

Kálmán-Ungvári Kinga: John Dewey nevelésfilozófiája

Kovács Attila: Az önmagaság fenomenológiája

Kovács Barna: Idő és emlékezet Paul Ricoeur filozófiájában

Magyari Imola Andrea: Identitás és másság a kultúraközi kommunikációban

Schmidt Dániel: A lehetőség mint egzisztenciál-ontológiai struktúra

Soós Amália.Mária: F.W.J. Schelling politikai gondolkodása

Szőcs Krisztina: A közép-európai gondolat

Szőts Attila: Túl a konvencionális értékeken. Destrukció és kultúrkritika a nietzschei világszemléletben

Toró T. Tibor: Ők képviselnek, de miért? Etno-regionalista pártok sikerességének politikai-filozófiai alapjai

Várna Levente: Valamikor a Törvény maga volt a Hatalom

Zuh Deodáth: A kutató hozzáállása Edmund Husserl életművéhez. Programkísérlet

Zsók Izabella: A fordítás játékai

Bővebben...
 
Többlet 1 PDF Nyomtatás E-mail

Biztonságos és szétesett világok

 

Tartalom

 

Borsos Szabolcs: A kudarckutatás perszonál-filozófiai megközelítésben

Bruncsák István: Az értelemkérdés Victor E.Frankl logoterápiájában

Egyed Péter: A pánik világa

Hegyi Johanna: A biztonságépítés belső útjai a relaxáció segítségével

Sárkány Péter: Bevezetés a filozófiai lélekgondozásba

Veress Károly: A hermeneutika terapeutikus funkciójáról