Legújabb szám
Megjelent a Többlet 2012. évi 2. száma PDF Nyomtatás E-mail

 

Lapunk szerkesztéspolitikájának egyik legfontosabb célkitűzése a magyar nyelvterület filozófiai tanulmány- és esszéírásának a követése és lehetőség szerinti ápolása, sőt fellendítése, illetve a fiatal szerzők belső kommunikációjának az előmozdítása. Ezt a célt szolgálta a kolozsvári, pécsi, majd a szegedi doktoriskola szerzőinek a bemutatása, a doktoriskolák profiljának megjelenítése. Ez alkalommal a debreceni doktoriskola doktoranduszainak munkáiból szerkesztett összeállítást olvashatják. Erőteljesen a művészet-, illetve a politikafilozófia jellemzi a tanulmányok eme koszorúját. Hagyományos témák (a hegeli pátosz például) éppen úgy szolgáltathatnak újabb releváns értelmezéslehetőségeket, mint a nálunk kevésbé ismert angol művészetfilozófiák perspektívái. A politikafilozófiának is követnie kell a kor kihívásaiból adódó interpretációs feladatokat, esetünkben a szabadság és a nacionalizmus jövőjét illetően. (Egyed Péter)

 

Tartalom
 
Megjelent a Többlet 2012. évi 1. (Rousseau-tematikájú) száma PDF Nyomtatás E-mail

Jean-Jacques Rousseau (1712. június 28 – 1778. július 2.) születésének 300. évfordulóját nemcsak a  filozófus társadalom, hanem – túlzás nélkül mondhatjuk – az egész világ ünnepelte. Felszabadította az embert, felszabadította az érzelmeit a mindenkori illem rabságából, emberközelbe hozta a demokratikus társadalom elgondolhatóságát. A hódító szellemnek és személyiségnek azonban még ma is sok titka van, amelyet csak lassan fedezünk fel. Összeállításunk magyar fordításokbanhoz eddig csak francia eredetiben olvasható jeles Rousseau-szövegeket, olvasóink megtalálhatják a precízen újrafordított híres és sokat vitatott (Paul de Man) Derrida-értelmezést a  Grammatológiából, valamint W. G. Sebald elragadó írását az önmagát a világnak átadó Rousseau lelki karakterjegyeiről. Marsó Paula és Juhász Emese avatott fordításai valóban megszólaltatják a Rousseau-szövegeket. (Egyed Péter)

 

Tartalom
 
Megjelent a Többlet 2011 évi 1, 2, 3. száma PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

A Többlet ára lapszámonként 10,00 lej. Tagdíjfizető tagjaink továbbra is térítésmentesen juthatnak a kiadványhoz. Alább a 2011. év lapszámainak tartalomjegyzéke olvasható.

Bővebben...