• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

Régi lapszámok

Megjelent a Többlet 3. száma!

A tartalomból:

 

Fenyvesi Kristóf: Test, episztemológia és interpretáció. Friedrich Nietzsche filológiai, filozófiai és fiziológiai vizsgálódásainak korporeális egysége

Horváth Péter: A retorika nyelve és az esztétika metafizikája - Rendszertelen reflexiók Nietzsche nyelvfelfogásáról

Böhm Gábor: Hermeneutika és módszereszmény

Görföl Balázs: Az esztétikai tudat destrukciója Gadamer művészetelméletében

Lőrincz Noémi: Egy idea megszállottja, avagy Patočka és a természetes világ filozófiája

Zsák Judit: Diotima szerepe az új olasz feminizmusban