• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

EMFT a sajtóban

Megalakult Kolozsváron az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság 2009. június 21. Krónika

 A filozófiai kultúra ápolása és fejlesztése, a filozófia népszerűsítése, a szakirányú kutatások és a filozófia középiskolai oktatásának támogatása, lap- és könyvkiadást, konferenciák és egyéb rendezvények megszervezése – többek között ezeket tűzte ki céljául az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT), amelynek alakuló ülését pénteken tartották Kolozsváron.

Ülésvezetők: Egyed Péter, Keszeg Anna, Ungvári-Zrínyi Imre

Erdélyben jelenleg Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE), valamint Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE) folyik filozófiai szakképzés. Ezen kívül a magyar tannyelvű középiskolákban vagy magyar osztályokban több tucat tanár oktat filozófiát és más társadalomtudományokat. A pénteken, Kolozsváron megalakult Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság amellett, hogy az egyetemi oktatók és középiskolai tanárok szakmai érdekeit kívánja képviselni, keretet kíván biztosítani az egyetemi és középiskolai szakoktatás, illetve oktatók közötti kapcsolatnak is. Az EMFT megszólítani akarja az egyetemi hallgatókat, a középiskolás diákokat, a korábbi végzősöket, illetve a filozófia iránt érdeklődőket is. Ennek érdekében a társaság szakmai fórumokat, konferenciákat, továbbképző tanfolyamokat szervez, könyveket, folyóiratokat ad ki, és támogat minden olyan egyéni vagy csoportos tevékenységet, amelynek célja a filozófia művelése vagy népszerűsítése.

Az alakuló ülésen az is elhangzott, hogy az EMFT növelni kívánja a filozófus szakma presztízsét, segítséget kíván nyújtani a filozófusok társadalmi szerepvállalásához. Ezt megcélozva a társaság tervei között szerepel az egyesület kulturális programcsomagjának kidolgozása, a filozófia „piacosítása”, a szakma modernizációja is.

Az EMFT keretében munkacsoportok jönnek létre, amelyek tevékenységében bárki részt vehet, aki érdeklődik a csoportok szakterülete iránt. A munkacsoportok szakirányultságai között a „hagyományos” filozófiai diszciplínák – fenomenológia, hermeneutika, politikafilozófia, művészetfilozófia stb.) – mellett olyan területek is szerepelnek, mint az alkalmazott filozófia (terrorizmus, eutanázia stb. kutatása), az gyermekfilozófia, vagy a perszonálfilozófia és mentálhigiénia.

Az alakuló közgyűlésen az EMFT elnökévé Egyed Péter egyetemi tanárt (BBTE) választották, az elnökség további tagjai Kovács Barna, Schmidt Dániel, Soós Amália, Zuh Deodáth, Demeter M. Attila, Ilyés Szilárd, Bajnai Botond és Horváth István.

Szerző: Fall Sándor