• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
 • office@emft.ro
×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 632

 • szerda, 30 december 2009

Töblet folyóirat

Tartalom

 • Rathmann János: Goethe a filozófiáról és a történelemről
 • Bene Adrián: Merleau-Ponty, a Sartre-hamisító?
 • Doktoriskola
 • Balon Ruff Zsolt: “Ioan Petru Culianu”
 • Hegyi Johanna: A módosult tudatállapot-tapasztalat filozófiája
 • Horváth Péter: Az arisztotelészi lélekfilozófia és szubsztancia-elmélet kölcsönös meghatározottsága
 • Kálmán-Ungvári Kinga: John Dewey nevelésfilozófiája
 • Kovács Attila: Az önmagaság fenomenológiája
 • Kovács Barna: Idő és emlékezet Paul Ricoeur filozófiájában
 • Magyari Imola Andrea: Identitás és másság a kultúraközi kommunikációban
 • Schmidt Dániel: A lehetőség mint egzisztenciál-ontológiai struktúra
 • Soós Amália.Mária: F.W.J. Schelling politikai gondolkodása
 • Szőcs Krisztina: A közép-európai gondolat
 • Szőts Attila: Túl a konvencionális értékeken. Destrukció és kultúrkritika a nietzschei világszemléletben
 • Toró T. Tibor: Ők képviselnek, de miért? Etno-regionalista pártok sikerességének politikai-filozófiai alapjai
 • Várna Levente: Valamikor a Törvény maga volt a Hatalom
 • Zuh Deodáth: A kutató hozzáállása Edmund Husserl életművéhez. Programkísérlet
 • Zsók Izabella: A fordítás játékai

Doktoriskola

A bolognai rendszer, az Európai Unióban rendszeresített felsőoktatási szabvány megköveteli, hogy egy teljes képzési ciklusban, a három éves alapképzés, a két éves mesterképzés valamint a szintén három éves a doktorképzés elérhető legyen. A kolozsvári “Babeş-Bolyai” Tudományegyetemen folyó filozófusképzés lehetővé teszi, hogy az itteni oktatás-képzés-kutatás keretében a hallgatók doktori stúdiumokat is folytassanak, három doktoriskolában. Aki magyar nyelven kívánja doktori dolgozatát elkészíteni, megteheti: Dr. Egyed Péter egyetemi tanárnak (2007), valamint Dr. Veress Károly egyetemi tanárnak (2008) van doktorátusvezetési joga. A három doktoriskola: Kultúra és kommunikáció, Politikai filozófia valamint A román filozófia egyetemes összefüggései. A képzés első évében a hallgatók három alapozó kurzust hallgatnak, valamint egy módszertani szemináriumon vesznek részt, mindháromból vizsgáznak (60 kreditpontot kell megszerezni), amelyet a kutatási terv megvédése követ. Ezt követi a kutatásra-, anyaggyűjtésre-, rendszerezésre, külföldi egyetemek, kutatóhelyek látogatására és ellaborációra szánt két év, amely alatt két referátumot kell megvédeni. A tanszéki (előzetes) védést követően, a harmadik év végén kerülhet sor a doktori disszertáció megvédésére.

Ebben a képzési formában filozófusok és a társadalomtudományi szakágak végzettjei vehetnek rész, de általában mindenki, aki filozófiai doktorátust akar szerezni és teljesíti a formális feltételeket. (Az 1997 után végzettektől mesterképzésben, vagy elmélyült stúdiumokban való részvételt kérnek, de bizonyos feltételek esetén ezektől is el lehet tekinteni.) A beiratkozás minden évben folyamatosan történik, általában szeptember első hetének a végén zárul. A felvételizőknek érvényes nyelvvizsgával kell rendelkeznie – az egyetem által megadott kód szerint - , a felvételi maga egy előzetes kutatási terv alapján lefolytatott interjú. A doktoriskola résztvevői választhatják a nappali, államilag támogatott oktatási formát. (A nappali tagozat hallgatói számára különböző ösztöndíj-lehetőségek adottak.) Doktori fokozatot tandíjas rendszerben is lehet végezni, mind nappali mind távoktatásos formában. (A jelen pillanatban a tandíj összegét évi 5500 Leiben állapították meg, amelyhez a doktori vizsga költségei társulnak.)

A már felvételt nyert doktoriskolai hallgatók, a doktoranduszok teljes jogú tagjai a tanszékeknek, egyetemi struktúráknak, Részt vesznek a szeminarizálási tevékenységekben, oktatásban, kutatásban, különböző programok (konferenciák, kollokviumok, nyári táborok) szervezésében.

A doktori képzés különböző ún. kotuteláris rendszerekben is megvalósítható, az egyetemek közötti szerződéseknek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi doktori diplomát mindkét ország honosítási eljárás nélkül elismeri, egyes esetekben két diplomát is ki fognak adni. Azok számára, akik a kolozsvári doktoriskolába külföldről iratkoznak, előzetesen meg kell szerezniük a román állam (minisztérium vagy egyetemi szenátus által kiállított) fogadó levelét.

A mobilitási lehetőségeket különböző egyetemi programok, főleg az Erasmus biztosítják, de a kétoldalú kapcsolatok keretében a doktoriskola hallgatói a külföldi doktoriskolák hasonló előadásait minden további feltétel nélkül látogathatják.

A kolozsvári magyar tagozatos doktoriskolai képzésben immár 21 hallgató vesz részt. Jelenlétük, amely egyre hangsúlyosabbá válik, nagyon üdvös hatással volt a tagozati struktúrák megerősödésére, hatékonyabbá válására. Ebben természetesen nem értük még el a kreativitás, a vállalkozás optimumát.

Következő összeállításunk arról tudósít, hogy milyen tematikus szórásban kutatnak doktoranduszaink, milyen elképzeléseik vannak és – természetesen -, hogyan teljesítenek. Nagyon érdekes kísérlet lesz 2-3 év múlva szándékot összehasonlítani a végeredménnyel. E dolgozat-vázlatok, program-elképzelések közlésével a szakmai és a nyilvános vitát is elő akarjuk segíteni, merthogy a leendő, PhD-fokozattal rendelkező szakemberek nagyobb hangsúlyosabb jelenléte a kultúrában nagyon is fontos, a honi társadalom számára is fontos fejlemény.

Egyed Péter

 

 

Image